O covidismu

“If they can make you believe absurdities, they can make you commit atrocities.”
"Pokud vás přimějí věřit absurditám, mohou vás přimět k páchání zvěrstev."

- Voltaire

Covidismus jako fenomén počátku 21. století se pokoušelo uchopit mnoho autorů. Někteří ho přirovnávají k nové ideologii, náboženskému kultu, masové psychóze, jiní se snaží o detailnější uchopení tohoto nového -ismu. Covidismus je však především účinným způsobem mocenské kontroly a ovládání lidí vyvoláváním strachu, manipulacemi a masmediálním brainwashingem. Níže předkládáme soubor autorů vyjadřujících se k tomuto fenoménu: